Els joves desenvolupen diferents projectes tutoritzats per personal municipal en el marc d’un programa dotat d’uns 35.000,00 euros.

Els 7 joves, que han estat contractats en la modalitat de “pràctiques” durant 6 mesos, posaran en pràctica allò aprés a les seues respectives titulacions: Una Tècnica administrativa, dos tècniques en educació,un arquitecte, un tècnic de manteniment, un tècnic forestal i una sociòloga. Al mateix temps aportaran beneficis al poble, mitjançant les seues capacitacions i el seu treball. L’Ajuntament ha dissenyat projectes per tal d’oferir-los  la oportunitat de realitzar un exercici adequat a la formació, de forma que els joves puguen acumular una experiència que facilite la seua inserció al mercat laboral. Aquest és el principal objectiu. El Programa Salari Jove respon a la necessitat de formació teòrica i pràctica, a fi de propiciar una millora en l’ocupabilitat de joves desocupats menors de 30 anys, a través de la realització d’obres o serveis d’interes general i social. La subvenció està convocada pel SERVEF i cofinançada pel Fons Social Europeu i el Servici Públic d’Ocupació Estatal. Amb una subvenció d’aproximadament 35.000,00 euros, l’Ajuntament té coberts els costos salarials i també els costos socials.

Els treballs de les persones amb contracte de pràctiques d’arquitecta i de forestal realitzaran treballs que s’insertaran a la campanya <Benlloch, posa’t guapo> que té com a finalitat la creació d’un estat de consciència col·lectiva al voltant de la idea que cal cuidar de la imatge de Benlloch. Així, s’espera que la persona que estiga contractada com a arquitecta duga a termini la coordinació de la campanya, aporte estudis de paisatge detallts per carrers, i puga confeccionar materials que faciliten la comprensió de les veïnes i veïns del valor del respecte a l’arquitectura responsable cultural i mediambientalment.

La persona amb contracte de pràctiques de forestal es dedicarà a dissenyar la imatge dels jardins i parcs municipals i acompanyar els operaris municipals en l’execució dels treballs. Amés a més haurà de participar en els tallers de formació que les veïnes i

La persona amb contracte de pràctiques de forestal es dedicarà a dissenyar la imatge dels jardins i parcs municipals i acompanyar els operaris municipals en l’execució dels treballs. Amés a més haurà de participar en els tallers de formació que les veïnes i els veïns rebran per tal de poder-se fer càrrec de la cura dels espais verds municipals.

La persona amb contracte de pràctiques de tècnica en manteniment s’espera que col·labore amb l’arquitecte local per la millora dels jardins i del medi físic, posant en pràctica els seus coneixements en el manteniment d’instal·lacions, contra incendis, d’evaquació d’aigües en els diversos jardins i parcs de la localitat.

La persona amb contracte de pràctiques de tècnica administrativa col·laborarà amb la secretària de l’ajuntament posant en pràctica els seus coneixements.

Les persones en contracte de pràctiques com a tècniques en educació, realitzaran activitats de lleure per als xiquets en horari previ i post escolar, tutoritzades per un/a tècnic/a municipal capacitat/da per a la docència i amb experiència docent.

La persona en contracte de pràctiques de sociologia, participarà del projecte <Benlloch s’investiga>, col·laborarà amb estudis d’impacte de les polítiques socials, culturals, esportives, etc, periòdicament, i podrà iniciar-ne de nous motu propi, tutoritzada pel personal de la casa.

 

Tags: , , , ,