Ja estan disponibles les ajudes a la compra d’habitatges per a persones joven en municipios xicotets i/o en risc de despoblació. Amb aquestes ajudes es vol afavorir l’accés a l’habitatge en règim de propietat per a persones joves.
📝 Quins són els requisits?
▪️ Tindre menys de trenta-cinc anys en el moment de sol·licitar l’ajuda.
▪️ Posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.
▪️ Que l’habitatge a adquirir haja de ser la residència habitual de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de cinc anys des de la data de la seua adquisició.
💵 Quina és la quantia que es dona?
El 20% el preu de compra amb una quantia màxima d’ajuda de 10.800€ i l’import d’adquisició de l’habitatge no ha de superar els 120.000€.
📆 El període de sol·licitud serà fins al 30 de setembre de 2022.
ℹ️ Per a més informació poder escriure al correu habitatge.gva.es o entrar al següent enllaç:
 

Tags: , ,