L’Alcalde de Benlloch es va reunir dimecres dia 6 de maig amb Juan Giner (Director General d’Avaluació Ambiental i Territorial) per tractar de l’obra pendent de canalització del Barranc de la Font, que ha quedat molt malmès després de les intenses pluges de març. Tot i que a la reunió no va acudir el Conseller d’Infraestructures amb qui s’havia quedat, l’Ajuntament va exposar la situació crítica davant la que es va haver de fer front els dies de les pluges. La nit de més intensa pluja el fort caudal que duia el barranc al seu pas pel pouet nou va fer perillar cases de particulars i va produir danys diversos a les infraestructures viàries del poble.

 

L’Alcalde va exposar la necessitat de fer les obres de canalització tot respectant el patrimoni arquitectònic recentment trobat, però que asseguren que els bens i les infraestructures locals queden protegides. De fet, el PATRICOVA la declarava ja en 2003 com a obra urgent de la qual és responsable la Generalitat Valenciana.

La Conselleria va adduir que no comptava amb pressupost per mamprendre l’obra.

Davant d’això l’Ajuntament ha sol·licitat una reunió amb la Confederació hidrogràfica del Xúquer per estudiar un pla d’acció i també està valorant encetar les obres més urgents amb recursos propis.

 

 

Tags: , , ,