S’ha celebrat a l’Ajuntament de Benlloc la selecció del personal que formarà part del Taller d’Ocupació Et Formem que acreditarà formació professional qualificada en Animació Sociocultural a l’alumnat.

Una comissió formada paritàriament per personal del Servef i l’Ajuntament de Benlloc, amb presència de Serveis Socials ha entrevistat a totes les persones.

Entre les sol·licituds hi postulaven per al lloc de director/a 10 persones, per a docents 2 persones i per a docents de suport altres 6, a més dels 20 alumnes seleccionats a través d’un informe de Serveis Socials d’acord amb les bases de la convocatòria.

A partir d’aquest moment es farà una selecció d’un director/a, un/a docent, un/a docent de suport i 10 alumnes.

El taller d’Ocupació Et Formem començarà el dia 2 de maig i acabat el període, acreditarà formació professional qualificada en Animació Sociocultural a través d’un certificat a aquelles persones que hagen complit amb el programa.

S’ha publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament l’acta amb la selecció del personal directiu, docent i de suport. I també dels alumnes. Podeu consultar-les ací:

ACTA SELECCIÓ PERSONAL DOCENT

ACTA SELECCIÓ ALUMNAT

 

 

Tags: , , , , ,